Algemene Voorwaarden

lees de voorwaarden aandachtig door.

Hier vind u onze algemene voorwaarden, mocht er iets niet in vermeld staan dan heeft de directie het recht om hierin te beslissen.

 1. Algemeen
  Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  Pinnen is niet mogelijk.
  Prijswijzigingen voorbehouden.
  Reserveren is mogelijk.
  Legitimatie verplicht.

 2. Verhuur
  Standaard geldt een minimale huurperiode van 1 dag. Uitgezonderd voor de geboorteborden deze gaan per week. De huurder kan de huurtermijn verlengen (veelvoud van de minimale huurperiode) indien andere verhuur afspraken dit toestaan. Het verschuldigde huurbedrag alsmede de borg dient te worden voldaan bij het afhalen/bezorgen van het springkussen, opblaasfiguur of geboortebord. Als aan het einde van de huurperiode het huurobject zich in dezelfde staat bevindt als bij aflevering, ontvangt u uw borg terug. Bij het te laat terugbezorgen van een huurobject wordt voor elke dag het huurbedrag in rekening gebracht. De verhuurobjecten kunnen afgehaald en teruggebracht worden na telefonische afspraak.

 3. Schade
  Indien er schade is ontstaan zullen wij per schadegeval in alle redelijkheid bepalen of u niet, voor een deel of geheel aansprakelijk bent voor de schade. De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan de reparatiekosten van de schade met als maximum de vervangingswaarde. Het schadebedrag wordt in eerste instantie verrekend met het borg bedrag. Indien het schadebedrag hoger uitvalt dan de borg, dan ontvangt u voor dit verschil een rekening die binnen 14 dagen na ontvangst betaald dient te worden. u kunt bij uw verzekering nagaan of u hiervoor verzekerd bent dit is in de meeste gevallen.

 4. Diefstal
  Als het huurobject tijdens de huurperiode ontvreemd wordt, bent u als huurder verantwoordelijk voor de geleden schade. Deze is gelijk aan de vervangingswaarde van het verhuurobject. (Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij is het mogelijk dat u hiervoor verzekerd bent.)
 5. Verantwoordelijkheid
  De directie van de Verhuurpret dient ervoor te zorgen dat de huur objecten te allen tijde in perfecte staat verkeren. Mocht er gedurende de huurperiode iets voorvallen waardoor dit niet meer het geval is, dan dient de huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met een medewerker van Verhuurpret. De huurobjecten dienen in dezelfde staat retour gebracht te worden. Het is daarom niet toegestaan de huurobjecten te beplakken, beschrijven of gaten te boren etc. U wordt dan ook verzocht om maatregelen te treffen om schade aan de huurobjecten te voorkomen. (bijv. storm, vandalisme) Verankering: Het is ten alle tijden verplicht het kussen en opblaasfiguur te verankeren met de bijgeleverde haringen en de daarvoor bestemde touwen. Dit om verschuiving tijdens gebruik en omwaaien door de wind te voorkomen. Zorg voor een kleine speling in het touw. Tijdens het gebruik van het kussen dient er continu toezicht te zijn bij het kussen. Zorg dat er geen scherpe onderdelen onder de springkussens en opblaasfiguren bevinden. De huurobjecten mogen uitsluitend voor privé-doeleinden worden gebruikt, verhuur aan derden is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om de geboorteborden te reproduceren of te gebruiken voor andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming.

 6. Aansprakelijkheid
  De directie van Verhuurpret is slechts aansprakelijk voor geleden schade, op welke wijze dan ook, als kan worden aangetoond dat die schade is ontstaan door nalatigheid van de verhuurder. In alle andere gevallen is de huurder verantwoordelijk en daarmede aansprakelijk voor alle geleden schade.

 7. Hier vind u de voorwaarden als pdf file. pdf voorwaarden

 

Verhuurpret voor: springkussen, opblaasfiguur, geboortebord, attractiespel

Springkussen Opblaasfiguur Geboortebord Attractiespel Diversen
Koe Abraham 1 Alle borden Voetbalspel 1 Verlichting
Draak Abraham 2   Voetbalspel 2 Ranjakabouter
Leeuw & glij Sarah   Dartspel Vervoer
Nemo & glij Bruidspaar    
Spring & glij Baby    
Circus Verkeersbord    
Voetbal Kerstman    
Kasteel & glij      
Klein      
Glijbaan Clown      
       

Verhuurpret dat springt er bovenuit